Dividendai

  už 2017 m. už 2016 m. už 2015 m. už 2014 m. už 2013 m.
Procentais nuo nominalios vertės 1,72 1,72 0,69 0,25  0
Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai 0,005 Eur 0,005 Eur 0,002 EUR 0,000725 EUR 0
Priskaičiuota dividendų suma 2 264 930,86 Eur 1 887 442,39 Eur 629 147 EUR 195 750 EUR 0