Dividendai

  už 2016 m. už 2015 m. už 2014 m. už 2013 m. už 2012 m.
Procentais nuo nominalios vertės 1,72 0,69 0,25  0 0,5
Dividendų suma, tenkanti vienai akcijai 0,005 Eur 0,002 EUR 0,000725 EUR 0

0,005 LTL

(0,00145 EUR)

Priskaičiuota dividendų suma 1 887 442,39 Eur 629 147 EUR 195 750 EUR 0

1.174.288 LTL

(340 097,31 EUR)