Keičiasi banko paslaugų įkainiai

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS Privatiems ir verslo klientams
Eurų, JAV dolerių, D.Britanijos svarų sterlingų, Norvegijos kronų, Šveicarijos frankų banknotų
(įsigalioja nuo 2014 m. kovo 7 d.)
nemokamai
Kitų užsienio valiutų banknotų
(įsigalioja nuo 2014 m. kovo 7 d.)
0,3 % (min. 3 Lt)
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš kliento banko sąskaitos (norimos išimti sumos, didesnės kaip 50 000 Lt arba atitinkamai užsienio valiuta, turi būti užsakomos prieš vieną darbo dieną).
(įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 12 d.)
 
PREKYBA VALIUTOMIS

Verslo ir privatiems klientams

Mokestis už grynosios užsienio valiutos pirkimo ar pardavimo (banknotais) operaciją*:
(įsigalioja nuo 2014 m. kovo 7 d.)
  • iki 20 Lt ekvivalentu **
nemokamai
  • virš 20 Lt ekvivalentu
2 Lt


* Užsienio valiuta (išskyrus bazinę valiutą) perkama ir parduodama pagal patvirtintus Šiaulių banko kursus ir sutartinėmis kainomis. Sąskaitinę užsienio valiutą bankas perka, parduoda ir keičia darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.30 val.
** Oficialiu (buhalteriniu) kursu

DOKUMENTINIAI AKREDITYVAI 

Verslo ir privatiems klientams

DOKUMENTINIAI ATSISKAITYMAI IR GARANTIJOS:

 

Akredityvo pranešimas

100 Lt

Akredityvo sąlygų pakeitimo pranešimas

70 Lt

Dokumentų tikrinimas / priėmimas (už kiekvieną dokumentų komplektą)

0,15 % (min. 250 Lt)

Dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą Šiaulių banke)

0,05 % (min. 150 Lt)

Akredityvo tvirtinimas

pagal susitarimą

Akredityvo pervedimas

0,2 % (min. 300 Lt)

Atidėto mokėjimo priežiūra

100 Lt

Pranešimas apie lėšų perleidimą pagal akredityvą

150 Lt

Gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui

50 Lt

Išankstinis akredityvo dokumentų apmokėjimas

150 Lt ir palūkanos pagal susitarimą

Užklausimas-tyrimas (kliento prašymu)

60 Lt

Dokumentų siuntimas

Pagal klientų korespondencijos siuntimo įkainius


(įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 12 d.)

ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ Verslo klientams Privatiems klientams
„BANK LINK“ (ELEKTRONINĖ PREKYBA):  
Registracijos mokestis  150 Lt   
Mokestis už „Bank link“ operacijas 1,6 % (min. 0,60 Lt, maks. 10 Lt)   
Mokestis mokėtojams atsiskaitant per „Bank link“ sistemą 0,60 Lt 


(įsigalioja nuo 2014 m. gegužės 12 d.)

Panaikinama:

MOKĖJIMO KORTELĖS:  
Kortelės sąskaitos valiutos keitimas kliento prašymu 20 Lt


(įsigalioja nuo 2014 m. kovo 7 d.)

GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS:  
Susidėvėjusių JAV dolerių ir eurų banknotų supirkimas 6 % 


(įsigalioja nuo 2014 m. kovo 7 d.)