Išmokami dividendai AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkams

AB Šiaulių bankas pagal sutartį su AB „Invalda privatus kapitalas“ (įmonės kodas 303075527)  išmoka dividendus šios įmonės akcininkams.

Dividendai mokami tiems asmenims, kurie 2015 m. gegužės 15 d. buvo AB „Invalda privatus kapitalas“ akcininkai.

Dividendai bus mokami tokia tvarka:

- akcininkams, kurių AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijos yra apskaitomos finansų maklerio įmonėse ar kredito įstaigų padaliniuose, teikiančiuose vertybinių popierių apskaitos paslaugas, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje;

- akcininkams, kurių AB „Invalda privatus kapitalas“ akcijų apskaita pagal Bendrovės (emitento) įgaliojimą yra tvarkoma AB Šiaulių banke, dividendų suma, atskaičiavus gyventojų pajamų mokestį arba pelno mokestį pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bus pervesta į akcininko nurodytą sąskaitą AB Šiaulių banke arba kitame Lietuvos komerciniame banke. Prašymus dėl dividendų pervedimo į akcininko nurodytą sąskaitą galima pateikti AB Šiaulių banko padaliniuose

Papildoma informacija teikiama AB Šiaulių banke:

tel.: (8 41) 595 652, (8 41) 500 704, (8 37) 395 507, (8 37) 301 430;

el. paštu vp.apskaita@sb.lt