Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Logging in to the applet

In order to log in to the Applet, perform as follows:

1. Push button „Login“. 2. Select the means of connection: PIN Card or M-Signature.
3. Enter SB linija user name (ID) in the first field of log in window.
4. Enter SB linija log in password in the second field of log in window.
5. If logging in through M-Signature, enter mobile phone number in the third field.
6. Push button „Next“.
If using PIN card, in the second log in window enter the requested PIN card code and push button „Submit“. If using M-signature, check the code received and confirm it by entering mobile signature sPIN (mobile signature protection) code.
7. If you have other client accounts logged in the SB linija, select the client.