Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Administration of cash collection/delivery

1.
Administration of collected cash1:
1.1.
To euro banknotes
free of charge
1.2.
In Euro coins
0.6 % from the amount (min. EUR 3)
1.3.
in other currencies 
0.1 % from the amount (min. EUR 3)
2.
Administration of order to deliver cash1:
2.1.
to Euro banknotes and coins
0.01 % from the amount (min. EUR 3)
2.2.
in other currencies
0.6 % from the amount (min. EUR 3)
1
The fee shall apply to the Customers whose cash is delivered to the Bank or is delivered using collection services provided by the third  parties hired by the Customer.