Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Credit transfers

Internal and SEPA credit transfers in in euro and credit of payments received in euros 

Transfers in currencies other than euro or in euro to accounts opened in non-SEPA member states

Additional services related to acceptance credit transfers and payments received  in euros and in foreign currencies