Before Easter Šiaulių bankas draw out the winners of the time deposit campaign – the grand prize goes to Kaunas

2013-03-29

Šiaulių bankas which has invited its depositors to participate in the time deposit campaign for the third time already allowing to win „The Chest with Golden Coins“ while safely saving money in the bank found out the winners of the grand prize and the winners of the additional prizes by drawing lots on March 29, 2013.

The grand prize of the campaign - LTL 10 thousand - will be granted to Pranciškus Demenis, the depositor of Šiaulių bankas from Kaunas while the additional prizes of LTL 200 each will be distributed to 200 depositors all over Lithuania.

„Can it be anything more pleasant than opportunity to cheer our clients with winnings before the nicest spring feast Easter? - says Daiva Grikšienė, the Director of Marketing and Communications Department. - We regularly offer our clients to participate in various campaigns and to take advantage of special offers. “

The four and a half month campaign of the time deposits launched by Šiaulių bankas gained much of the depositors’ interest. The prize fund of LTL 50 thousand of the campaign „Win the Chest of Golden Coins“ was accrued from the bank‘s own funds.

The grand prize of LTL 10 thousand goes to P.Demenis residing in Kaunas while the additional prizes of LTL 200 each will go to the following depositors:

Zakarevičius Viktoras Alytus
Grigaitė Sigutė Alytus
Muliuolienė Milda Alytus
Paulevičienė Janina Alytus
Svinkūnas Antanas Alytus
Gribauskienė Vanda Alytus
Kakliauskienė Vladislava Alytus
Karaliūnienė Aldona Alytus
Bagdanavičienė Marija Alytus
Paršeliūnas Algis Alytus
Gražytė Aldona Anykščiai
Buivydienė Birutė Anykščiai
Raščiuvienė Laima Anykščiai
Bernadišius Antanas Anykščiai
Survilienė Marytė Anykščiai
Petrauskienė Albina-Gražina Birštonas
Jakinevičienė Marijona Birštonas
Murauskaitė Teresė Birštonas
Burbaitė Jūratė Birštonas
Mardosas Marius Birštonas
Rimavičienė Danutė Biržai
Janulienė Valerija Biržai
Garšvienė Bronislava Biržai
Pelegrimienė Regina Biržai
Vilkienė Stasė Birutė Biržai
Vegys Genrikas Jonas Biržai
Kaupinis Kęstutis Druskininkai
Ivaniuk Margarita Druskininkai
Lazickas Antanas Druskininkai
Juškaitis Saulius Druskininkai
Viselgienė Olga Druskininkai
Mikelionienė Ona Druskininkai
Šidlauskas Vidmantas Jonava
Noreikienė Vanda Jonava
Kontrimavičienė Rasa Jonava
Labuckienė Laimutė Ona Jonava
Venciuvienė Laimutė Kaunas
Vasauskaitė Jovita Kaunas
Marcinkevičienė Pelagija Kaunas
Birbilas Vytautas Kaunas
Baikovas Jonas Kaunas
Ulkienė Dalė Kaunas
Kekys Vaclovas Kaunas
Koganskytė Ilana Kaunas
Miliūnienė Emilija Algimantė Kaunas
Stočkus Livijus Kaunas
Bielinskienė Violeta Kaunas
Sokolovienė Nijolė Marija Kaunas
Liaukevičienė Aldona Vitė Kaunas
Zuzevičienė Elvyra Kaunas
Povilauskas Jurgis Kėdainiai
Kriūnaitė Eglė Kėdainiai
Marčiulionis Giedrius Kėdainiai
Kupčinskas Juozapas Gregorius Kėdainiai
Vaitkevičienė Vladė Kelmė
Leščauskas Antanas Kelmė
Vaigauskas Stanislovas Kelmė
Gedvygas Giedrius Kelmė
Kalvaitienė Regina Kelmė
Sinkevič Nina Klaipėda
Valčiukas Evaldas Klaipėda
Okleiterienė Valia Klaipėda
Račkauskaitė Dalia Klaipėda
Juotkus Vladas Klaipėda
Valentinavičius Gintautas Klaipėda
Donbrauskienė Larisa Klaipėda
Kvaraciejus Algimantas Alyzas Klaipėda
Savickienė Gertrūda Klaipėda
Šereika Jonas Klaipėda
Gedutis Jurgis Klaipėda
Kavaliauskas Romualdas Antanas Klaipėda
Dzioch Edita Klaipėda
Balčiūnienė Genovaitė Klaipėda
Jūratė Šepetienė Kupiškis
Zabiela Valdas Kupiškis
Bučienė Virgina Kupiškis
Gendvilienė Veronika Kupiškis
Žalneravičiūtė Kamilė Kuršėnai
Gimbutas Bronislovas Kuršėnai
Petkus Aloyzas Kuršėnai
Skėrienė Biruta Marija Kuršėnai
Bulkšienė Ona Kuršėnai
Maura Vytautas Marijampolė
Smalenskienė Monika Marijampolė
Slavinskas Raimundas Marijampolė
Traškevičienė Edita Marijampolė
Puišys Algimantas Marijampolė
Butkienė Vida, Navickienė Lina Mažeikiai
Jonkuvienė Ona Mažeikiai
Švarcienė Vanda Mažeikiai
Malūkas Petras Mažeikiai
Jakienė Lidija Mažeikiai
Buksirova Ana Mažeikiai
Šilinskienė Stanislava Monika Palanga
Turauskaitė Loreta Birutė, Turauskienė Birutė Palanga
Navickaitė Petronėlė Palanga
Zabitė Simona Palanga
Spevakovienė Bronislava Palanga
Kusė Renė Palanga
Poškaitė Irena Palanga
Narkutė Zita Palanga
Matačiūnas Evaldas Palanga
Margis Erikas Palanga
Žilvienė Elena Panevėžys
Tamošiūnienė Violeta Panevėžys
Breskis Jonas Panevėžys
Bekerytė Rima, Bekerienė Leokadija Aldona Panevėžys
Kaunietienė Nijolė Panevėžys
Kaminskienė Stasė, Kaminskas Algimantas Kazys Panevėžys
Vengalienė Irena Panevėžys
Gurklienė Danguolė Panevėžys
Stravinskienė Angelė Panevėžys
Pelanienė Kristina Panevėžys
Genevičius Aidas Plungė
Dužinskienė Magdalena Plungė
Černiauskas Leonardas Plungė
Lukauskienė Dalia Plungė
Čečėtienė Rūta Plungė
Ivoškaitė Vanda Radviliškis
Gorskienė Emilija Radviliškis
Čelutkienė Gražina Radviliškis
Mikutis Juozapas Radviliškis
Barkauskienė Aldona Antanina Radviliškis
Padervinskienė Emilija Radviliškis
Mieliauskas Juozapas Radviliškis
Šimkus Rolandas Radviliškis
Šlekys Mindaugas Radviliškis
Verbliugevičiūtė Stanislava Radviliškis
Juknienė Nijolė Rokiškis
Steiblienė Ina Rokiškis
Vaičekonienė Aldona Rokiškis
Liulis Alfredas Rokiškis
Andrulis Deividas Šiauliai
Vernienė Birutė Šiauliai
Leščinskienė Zita Šiauliai
Calkienė Aldona Šiauliai
Borusevičius Albinas Algirdas Šiauliai
Šarakauskas Jonas Šiauliai
Ruibienė Aldona Šiauliai
Jankūnaitė Roma Šiauliai
Krikštanienė Marijona Šiauliai
Joniškienė Ona Šiauliai
Juodėnienė Jadvyga Viktorija Šiauliai
Aleknavičienė Danguolė Šiauliai
Urbas Saulius Šiauliai
Abramauskaitė Lina Šiauliai
Balčytienė Elvyra Šilutė
Andrejauskienė Laima, Jogminas Sigitas Šilutė
Vaičiulis Vitalijus Šilutė
Dumašius Almutas Šilutė
Martinavičienė Milda Tauragė
Skvernevičiūtė Veronika Gražina Tauragė
Stepaniukaitė Aurelija Tauragė
Kazlauskienė Laima Tauragė
Bartkutė Jolanta Tauragė
Kasparavičius Kastantinas Telšiai
Upermonas Petras Telšiai
Ivanova Antonina Telšiai
Mikuta Albinas Telšiai
Bogdelienė Irena Telšiai
Bagužis Adomas Telšiai
Staškevičius Bronislovas Ukmergė
Navikienė Ona Ukmergė
Belevičius Vincentas Ukmergė
Davidonienė Antanina, Nariūnienė Rima Ukmergė
Šapoka Vladislovas Utena
Indrašius Vilius Utena
Bracienė Rita Utena
Snetkovas Valerijus Utena
Lastauskienė Elena Utena
Labanauskienė Saulutė Utena
Pelakauskas Juozas Utena
Pivoriūnas Romualdas Utena
Zamauskienė Janina Utena
Kuzmenko Vladimiras Utena
Matonienė Dalia Vilkaviškis
Mačiokienė Danutė Vilkaviškis
Blauzdžiūnas Bernardas Vilkaviškis
Matulaitienė Danutė Vilkaviškis
Atkočaitis Vytautas Vilkaviškis
Arlauskienė Gemutė Vilkaviškis
Dūdaitė Genė Vilnius
Grėska Arvydas Vilnius
Talius Paulius Vilnius
Rudys Algirdas Vilnius
Kalavinskaitė Danutė Vilnius
Šapošnikovas Aleksandras Vilnius
Šikienė Jadvyga Vilnius
Ivanauskas Algimantas Petras Vilnius
Ulys Audrius Vilnius
Oleškevič Zenon Vilnius
Kriaučiūnas Titas Vilnius
Veikšaitė Janina Vilnius
Stankevičienė Irena Vilnius
Žilėnas Leonas Vilnius
Smirnova Nadezda Visaginas
Švecova Valda Visaginas
Kungurova Galina Visaginas
Poduškina Julija Visaginas
Vladimir Riabcev Visaginas