REFERRAL FOR "NETS DENMARK A/S LITHUANIA BRANCH"

Enter the company name/natural person’s name, surname

Enter the name, surname of the person in charge for the agreement

Enter the phone number of the person in charge for the agreement

Enter the company code/natural person code

Enter the email  of the person in charge for the agreement

Klientas, pasirašydamas šį dokumentą, prašo šį NUKREIPIMĄ ir jame esančią informaciją (įskaitant ir sudarančią asmens duomenis) perduoti „Nets Denmark A/S Lietuvos filialui“. / By signing this document customer asks for this referral and the information contained therein (including personal data) transfer to „Nets Denmark A / S Lithuania Branch“.

Pasirašydamas šį nukreipimą Klientas yra informuojamas, kad Bankas tvarkys Kliento ar jį atstovaujančių asmenų asmens duomenis sutarties su „NETS DENMARK A/S LIETUVOS FILIALO“ sudarymo ir vykdymo, teisės aktuose numatytų Banko pareigų vykdymo ir kitais tikslais, atitinkančiais teisės aktų reikalavimus, kaip nurodyta Banko Asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kurios skelbiamos viešai www.sb.lt. Klientui pageidaujant Bankas pateikia popierinį Asmens duomenų apsaugos taisyklių egzempliorių. / By signing this referral Customer is informed that the Bank will process Customer‘s or its representative's personal data for the purpose of concluding and executing the agreement with Nets Denmark A/S Lithuania Branch, for the performance of the Bank's statutory obligations and for other purposes to comply with the legal requirements as set out in the Bank Personal Data security rules that are publicly available at www.sb.lt. Upon Customer's request, the Bank shall provide a paper copy of Personal Data security rules.

Thank you