Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Other services

In order to meet as broad needs of our clients as possible, the following services are also available with Šiaulių bankas:

  • Cash office operations.
  • Evaluation and mortgage of the assets to be mortgaged.
  • Rent of safes.
  • Sales of commemorative coins, numismatic sets, etc.
  • Copying and sending of documents.
  • Sending of client correspondence via courier mail.  
  • etc.

Sale of commemorative coins, numismatic sets, etc.

Insurance terms for service kits to farmers